เป็นหลักสูตรที่เพิ่มความสามารถในการตัดแต่งขนสุนัขให้มี ความหลากหลายในแต่ละสายพันธุ์มากยิ่งขึ้น ทั้งงานกรรไกร และ ปัตตาเลี่ยน

มีอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนตัดขนสุนัขให้ยืมใช้ทุกชนิด ยกเว้น ชุดเสื้อคลุมตัดขนที่เป็นยูนิฟอร์มของทางโรงเรียนฯ แจกฟรี มูลค่า 1,000 บาท สำหรับเนื้อหาในหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้

 • วิธีการใช้และการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับการตัดแต่งขนสุนัข
 • วิธีการแปรงขนสุนัข การตัดเล็บมือและเล็บเท้า การทำความสะอาดในช่องหู
 • วิธีการอาบน้ำสุนัขที่ถูกต้อง สะอาดและปลอดภัย
 • ลักษณะการตัดแต่งขนทรงต่าง ๆ ของสุนัขพันธุ์พูเดิลทั่ว ๆ ไป จำนวน 5 ทรง ได้แก่
  PUPPY CLIP (FOR PET)
  MIAMI CLIP
  LAMB CLIP
  RETRIEVER CLIP
  SPORTING CLIP
 • อธิบายถึงลักษณะการตัดแต่งขนสุนัขพันธุ์อื่น ๆ อาทิเช่น ชิสุห์, ยอร์คเชียร์, ปอมเมอเรเนียน, ชเนาเซอร์, ค็อกเกอร์, เทอเรียร์ผสม, มอลทีส ฯลฯ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาถึงวิธีการลงทุนเปิดร้าน การประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การให้บริการลูกค้า สินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ฯลฯ
 • หากเรียนผ่านครบตามหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนฯ จะมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตรให้แก่ผู้เรียน
  ระยะเวลาเรียน 30 วัน
error: Content is protected !!