หลักสูตรตัดขนหุ่นสุนัข  มีหุ่นสุนัขให้เรียน 1 ตัว/1 ทรง หลักสูตรละ 2 ทรง

เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการฝึก ทักษะการตัดทรงขนสุนัขที่มีความยากให้เข้าใจ ก่อนที่จะตัดกับสุนัขจริง สามารถเลือกเรียนเฉพาะทรงที่สนใจ ได้ ใช้ระยะเวลาในการเรียนแต่ละทรง 2 วัน
โดยจะสอนทรงต่าง ๆ ดังนี้

  • สุนัขพันธุ์พูเดิล ทรง Lamb clip, Continental clip, English saddle clip, Puppy full clip,เลือก 1 ทรง
  • สุนัชพันธุ์บีชอง ตัดขนตามสายพันธุ์ 1 ทรง
error: Content is protected !!