หลักสูตรตัดขนทรงแฟนซี เป็นการตัดแต่งทรงขนสุนัขในเชิงศิลปะบวกกับความคิด สร้างสรรค์อย่างมีสไตล์ที่ลงตัว เรียน 1 ทรง /หลักสูตร ใช้ระยะเวลาในการเรียน 4 วัน
สอนอะไรบ้าง

  • การออกแบบ บนตัวสุนัข เช่นรูปทรงต่างๆ
  • วิธีการเจาะลายรูปทรงต่างง บนตัวสุนัข หลากหลาย นอกเหนือจากทรงมาตรฐาน เช่น รูปทรง เรขาคณิต ทรงเสื่อ ต่างๆ
  • วิธีการเลือกสุนัข พันธ์ ที่จะตัดทรงแฟนซี
  • สอนทั้งงานกรรไกร และ ปัตตาเลี่ยน แล้วแต่ทรง
  • เทคนิคการทำทรงให้ดูเหมาะกับสายพันธ์
error: Content is protected !!