เป็นหลักสูตรที่สามารถนําไปประกอบอาชีพหรือรับจ้างตามร้าน เพ็ทชอปทั่วไปได้

เป็นหลักสูตรที่เพิ่มความสามารถในการตัดแต่งขนสุนัขให้มี ความหลากหลายในแต่ละสายพันธุ์มากยิ่งขึ้น .

เป็นหลักสูตร เพื่อประกอบธุรกิจ ร้าน Grooming โดยเฉพาะ ทั้งทักษะ และเทคนิคต่างๆ

เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการฝึก ทักษะการตัดทรงขนสุนัขที่มีความยากให้เข้าใจ ก่อนที่จะตัดกับสุนัขจริง

เป็นการตัดแต่งทรงขนสุนัขในเชิงศิลปะบวกกับความคิด สร้างสรรค์อย่างมีสไตล์ที่ลงตัว

หลักสูตรนี้เป็นการเพิ่มสีสัน ลูกเล่นให้กับสุนัข ทําให้แลดูโดด เด่น ไม่จําเจ

เนื้อหาในการเรียนนั้น จะกล่าวถึงวิธีการดูแลสุนัขเบื้องต้น การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการตัดแต่งขน วิธีการตัดแต่งทรงต่าง ๆ ของสุนัขที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะสุนัขพันธุ์พูเดิล ส่วนสุนัขพันธุ์อื่น ๆ จะมีวิธีการตัดแต่งขนที่เน้นเฉพาะในแต่ละสายพันธุ์ เช่น ชิสุห์, ยอร์คเชียร์, ค็อกเกอร์, ชเนาเซอร์ ปอมเมอเรเนียน, มอลทีสเทอเรียร์ผสม ฯลฯ เทคนิคการบังคับสุนัข การใช้จิตวิทยากับสุนัข เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับสุนัขจริง ทางโรงเรียนมีคอกสุนัขเป็นของตนเอง จึงสามารถรองรับผู้ที่สนใจเรียนวิชาชีพทางด้านนี้ได้อย่างเต็มที่

ทุกหลักสูตร นร ที่ผ่านการสอบ จะได้ประกาศนียบัตรรับรองการจบหลักสูตร

กรุณา เลือก หลักสูตร ที่ท่านสนใจ
error: Content is protected !!